Organisation

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld collects film- footage of Nijmegen. We also film current happenings in and around the city. 
Read more.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld has been collecting, preserving, digitizing and showing film material on Nijmegen for over 30 years. Since it was founded in 1984, the organisation, which is run entirely by volunteers, has developed into an impressive historic knowledge centre with one of the biggest private collections on a city and its surrounding area in the Netherlands. The foundation puts on an annual showing of some of the visual material it has acquired in Concertgebouw De Vereeniging, which is Nijmegen's main theatre. The aim of these popular spring showings, which all of the volunteers collectively work towards throughout the year, is to thank to the foundation's donors and update them on the latest developments.


The foundation's film stock

Stichting Nijmegen Blijft in Beeld collects its visual materials in all sorts of ways, but thanks to its own research, donations from private individuals plus donations from companies and organisations, the foundation is able to add many metres of film material on various carriers such as DVDs, video tapes and Betacam tapes to its collection each year. As the organisation has some well maintained equipment and media carriers at its disposal, it is able play the various formats and see to it that the material is digitized.

The material received is carefully stored in a cold storage environment at the Regional Archive Nijmegen. Thanks to the excellent collaboration between these two parties, which dates back many years, the images are available for future generations and the history of Nijmegen and surrounding area is preserved.

Beeldschrift
In addition to the spring showings at Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen at which old and new films are shown, various activities are organised throughout the year to give donors and other interested parties an insight into Nijmegen as well as the foundation and its work. Stichting Nijmegen Blijft in Beeld furthermore publishes a newsletter entitled Beeldschrift for its donors once every six months. This newsletter contains news on the foundation, details of its activities and interesting old and new information about Nijmegen.

The foundation is looking for you and your film material.
The foundation is constantly looking for old and new film material to add to its collection. If you have any film material on Nijmegen or its surrounding area, Stichting Nijmegen Blijft in Beeld would very much like to hear from you. You can rest assured that your film material will be handled professionally and will be preserved for future generations.

More information on the foundation, its work and its contact details can be found here. 

This translation is made possible by the Language Training Centre.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De stichting Nijmegen Blijft in Beeld heeft een bestuur en een aantal enthousiaste vrijwilligers. Deze medewerkers zetten zich in voor het realiseren van de doelstellingen. Ze hebben verschillende taken: filmers presenteren films tijdens de grote en lokale voorstellingen èn filmen de ontwikkeling in de stad. Leden van de werkgroep acquisitie gebruiken alle mogelijke bronnen om films te vinden. De publiciteitsgroep verzorgt contacten met de media, informeert de donateurs en verzorgt de website. Explicateurs geven toelichting bij de films.

Heeft u belangstelling voor het werk van de stichting? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Donateurs van de stichting Nijmegen Blijft in Beeld vormen de basis van het bestaan van de stichting. Zij maken het mogelijk dat de stichting de middelen heeft om het werk te doen.

Om regelmatig contact te onderhouden met de donateurs ontvangen zij tweemaal per jaar de nieuwsbrief Beeldschrift. Dit biedt achtergrondinformatie over verzameld beeldmateriaal, de komende voorstellingen en de werkzaamheden van de vrijwilligers van de stichting. Deze nieuwsbrief kunt u op de pagina 'publicaties' lezen.
Inmiddels heeft Nijmegen Blijft in Beeld circa 1.400 donateurs.
Als donateur blijft u op de hoogte van het rijke verleden van Nijmegen en kunt u, samen met een gast, gratis de voorjaarsvoorstelling bijwonen die de stichting organiseert.

Wilt u ook donateur worden en het werk van Nijmegen Blijft in Beeld steunen? Dan kunt u contact opnemen met de donateursadministratie, telefoonnummer: (024) 344 0643. U kunt ook ons inschrijfformulier printen, invullen en opsturen of u online aanmelden.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nijmegen Blijft in Beeld werkt zoveel mogelijk samen met andere Nijmeegse organisaties die zich richten op historie en/of film. Enkele voorbeelden:

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nijmegen Blijft in Beeld organiseert elk voorjaar twee voorstellingen in Concertgebouw De Vereeniging. Donateurs kunnen hiervoor twee plaatsbewijzen ontvangen. Overige plaatsbewijzen gaan in de vrije verkoop, voor € 7,50 per stuk.

De voorstellingen hebben meestal een thema. 'Oorlog en Bevrijding', 'Ontspanning', 'Portretten in stad en omgeving', ’Zorg en zorgeloos genieten’ en ‘Trams, trolleys en treinen’ zijn enkele voorbeelden hiervan. Naast de voorstellingen in De Vereeniging verzorgt Nijmegen Blijft in Beeld op verzoek ook voorstellingen voor kleinere groepen, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen ,wijkcentra en musea.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld collects its visual materials in all sorts of ways, but thanks to its own research, donations from private individuals plus donations from companies and organisations, the foundation is able to add many metres of film material on various carriers such as DVDs, video tapes and Betacam tapes to its collection each year. As the organisation has some well maintained equipment and media carriers at its disposal, it is able play the various formats and see to it that the material is digitized.
 
The material received is carefully stored in a cold storage environment at the Regional Archive Nijmegen. Thanks to the excellent collaboration between these two parties, which dates back many years, the images are available for future generations and the history of Nijmegen and surrounding area is preserved.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

The tax authorities have noted us as a "cutural common purpose organisation (ANBI)”

Name

Stichting Nijmegen blijft in beeld
The RSIN or fiscal number 
R0069.41.576

Contact
Arsenaalpoort 14
6511 PN Nijmegen
The board and the name of the members
Mr. J.G.M.M. Rosendaal, voorzitter
Mr. J.G.M. Schreurs, secretaris
Mr. H.C. Begheyn, penningmeester
Ms. I.A. Martin-van Heerd, lid

Policy plan
Meerjarenplan 2015-2018

Rewardpolicy
The board doesn't receive a reward. The costs made by the board are compensated. 

Objective
Collect film footage about Nijmegen and around the city. 

Reports about the activities (in Dutch)
See:
jaarverslag 2012
jaarverslag 2013
jaarverslag 2014
jaarverslag 2015

Financial account
See “verslag van de uitgeoefende activiteiten”.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De start
Op 22 februari 1984 organiseerde de historische vereniging Numaga een lezing in het kader van de herdenking van het bombardement op Nijmegen in 1944. Daarbij werden enkele Polygoonjournaals uit die tijd vertoond.
Enkele aanwezige Nijmegenaren besloten ter plekke op zoek te gaan naar meer filmbeelden over de geschiedenis van Nijmegen, met als doel een filmcollectie over de stad bijeen te brengen.
Om dit plan vorm te geven werd een comité opgericht. Vervolgens kreeg het initiatief een bestuur,statuten en een naam: stichting Nijmegen Blijft in Beeld was geboren.

Wat doen we
Wij hebben inmiddels één van de grootste particuliere filmcollecties over stad en omgeving in Nederland. Die bestaat niet alleen uit aangekochte beelden, maar vooral uit films van particulieren, instellingen en bedrijven. Wij laten die beelden ook zien: elk voorjaar geven we voorstellingen in de grote zaal van Concertgebouw De Vereeniging. Hierbij ontvangen wij ongeveer 1500 mensen, die ons steunen als donateur of die een kaartje kopen omdat ze geïnteresseerd zijn in de ‘bewogen’ geschiedenis van onze stad. Naast deze ‘vaste’ voorstellingen in De Vereeniging verzorgen wij ook filmvoorstellingen op locatie, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, voor verenigingen en andere organisaties. Ook vertonen wij materiaal uit de collectie, dat rond een thema is samengesteld, bijvoorbeeld in 2011 bij de viering van 75 jaar Waalbrug. Al dat werk wordt gedaan door vrijwilligers en de kosten die wij maken, worden gedekt uit donateursbijdragen, onkostenvergoedingen voor het verzorgen van voorstellingen, (incidentele) sponsorbijdragen en uit een subsidie van de gemeente Nijmegen.

In de loop der jaren zijn wij flink gegroeid. Wij zijn ervaren in de organisatie van de filmvoorstellingen, in de acquisitie en de beschrijving van nieuw filmmateriaal en in de selectie
van het materiaal. Het grootste deel van onze collectie is ondertussen gedigitaliseerd. Daarnaast leggen wij ons meer en meer toe op de documentatie van de huidige grote ontwikkelingen in de stad, zoals de ‘omarming’ van de Waal. Dat doen wij niet alleen, maar in samenwerking met andere organisaties. Ook helpen wij bedrijven, instellingen en particulieren die op zoek zijn naar beelden, bijvoorbeeld voor onderzoek of voor het maken van producties. Wij zijn een professionele vrijwilligersorganisatie.

Wat willen we
De doelstellingen van Nijmegen Blijft in Beeld zijn het verwerven, bewerken, archiveren en vertonen van historische bewegende beelden over Nijmegen en nabije omgeving. Hiervoor is het nodig om:
• donateurs en sponsors te werven om het werk van Nijmegen Blijft in Beeld te financieren;
• mensen te informeren over het werk van Nijmegen Blijft in Beeld en hen te bewegen hun opnames af te staan.

Met het verzamelen van bewegende beelden willen we de bewogen geschiedenis van Nijmegen en omgeving vastleggen en bewaren. Het maakt daarbij niet uit wat de drager van de informatie is: film, video of DVD: het gaat om de beelden. Die beelden worden beschreven en verder gedocumenteerd.
Al het verzamelde en zelf opgenomen materiaal wordt overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), zodat de collectie in zijn geheel voor de toekomst bewaard blijft.
Om dit werk te kunnen bekostigen is geld nodig. Daarvoor is er een donatiestelsel. 

Hoe werkt het donatiestelsel
Met ingang van 2009 is de donatiebijdrage vastgesteld op minimaal € 15,00. Een hogere bijdrage is natuurlijk altijd welkom! Donateurs worden bij de stichting betrokken door de nieuwsbrief "Beeldschrift" en krijgen voor hun bijdrage twee vrijkaarten voor een van de voorstellingen in De Vereeniging. 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Internetlinks

Subcategories

Dit is een test